Help! Mijn Dochter Moet Naar School in Colombia: Een Expat Column

Help! Mijn Dochter Moet Naar School in Colombia: Een Expat Column

Als expat in Colombia sta ik voor een uitdaging die ik nooit had voorzien: het kiezen van een middelbare school voor mijn dochter, die nog geen drie jaar oud is. In tegenstelling tot het onderwijssysteem dat ik ken uit Nederland, kent Colombia een geïntegreerd systeem waarbij leerlingen van alle leeftijden samen op één grote school zitten. Dit betekent dat je al op jonge leeftijd moet beslissen over een school waar je kind vervolgens veertien jaar zal doorbrengen.

De Financiële Last van Onderwijs in Colombia

Een kwalitatief goede opleiding in Colombia is synoniem aan privéonderwijs. De kosten hiervan zijn echter niet mals, met maandelijkse schoolgelden die starten bij 1,3 miljoen Colombiaanse pesos (ongeveer 400 euro). Voor gezinnen met meer dan één kind kan dit bedrag snel oplopen, wat een aanzienlijke financiële druk legt op zowel expats als lokale gezinnen.

Onderwijs als Poort naar de Toekomst

Veel Colombiaanse gezinnen zien onderwijs als de sleutel tot een betere toekomst voor hun kinderen. Dit heeft geleid tot een cultuur waarbij families bereid zijn grote financiële offers te brengen voor de opleiding van hun kinderen. De realiteit is echter dat de toegang tot kwalitatief goed onderwijs grotendeels beperkt blijft tot de elite.

Tweetalig Onderwijs en Ambitieuze Studenten

Privéscholen in Colombia leggen een sterke nadruk op tweetalig onderwijs en het stimuleren van ambitie bij hun studenten. Dit Amerikaans geïnspireerde onderwijsmodel gaat echter gepaard met een hoge werkdruk en vroege schooltijden, wat vragen oproept over de impact op het welzijn van de leerlingen.

Een Verdeelde Maatschappij

Het onderwijssysteem in Colombia weerspiegelt de grote maatschappelijke ongelijkheid binnen het land. Kinderen van ouders met een modaal inkomen hebben vaak geen toegang tot de betere scholen, waardoor het moeilijk is om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.

Persoonlijke Reflectie

Als expat in Colombia word ik geconfronteerd met de harde realiteit van het lokale onderwijssysteem. Het kiezen van de juiste school voor mijn dochter is niet alleen een kwestie van onderwijskwaliteit, maar ook van het navigeren door een systeem dat diepgewortelde sociale ongelijkheden weerspiegelt. Deze ervaring heeft me doen inzien hoe belangrijk het is om ons als ouders in te zetten voor een onderwijssysteem dat toegankelijk en eerlijk is voor iedereen.

Hoewel het Colombiaanse onderwijssysteem zijn uitdagingen kent, biedt het ook kansen. Als expatgemeenschap hebben we de mogelijkheid om een positieve impact te maken, door ons in te zetten voor meer inclusiviteit en gelijkheid binnen het onderwijs. Door onze ervaringen te delen en samen te werken met lokale gemeenschappen, kunnen we bijdragen aan een toekomst waarin elk kind de kans krijgt op een goede opleiding, ongeacht hun achtergrond.


Deze column biedt slechts een glimp van de complexiteit van het onderwijssysteem in Colombia. Het is een herinnering aan het belang van onderwijs als fundament voor de toekomst en de noodzaak om te vechten voor een systeem dat gelijke kansen biedt aan alle kinderen.